Banmo Phatthananukul School

นายพงษ์ศักดิ์ หนูทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โครงสร้างบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Link ที่น่าสนใจ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา - สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โทรทัศน์ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2557 โครงการครู 5นาที   
รตท.สราวุธ เกษแจ่ม รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.บ้านหมอ มาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและวินัยจราจรแก่นักเรียนเช้านี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณมาณ โอกาสนี้ค่ะ
ภาพข่าว : ครูจุรีรัตน์
วันที่ : 7 กรกฎาคม 2557 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557   
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปถวายวัด โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมในพิธีดังกล่าว
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2557 พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ   
วันที่ : 26 มิถุนายน 2557 กิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2557   
วันที่ : 26 มิถุนายน 2557 กิจกรรม “สดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2557   

ข่าวการศึกษา