Banmo Phatthananukul School

นายสมบัติ เขม้นเขตรการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โครงสร้างบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลิงค์งาน
DMC
EMIS
เงินเดือนจังหวัดสระบุรี
เงินเดือนข้าราชการเกษียณ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
สระบุรีวิทยาคม
เสาไห้วิมลวิทยานุกูล
ดอนพุดวิทยา
หนองแคสรกิจพิทยา
มวกเหล็กวิทยา
วังม่วงวิทยาคม
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
หินกองวิทยาคม
บ้านท่ามะปรางวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
สองคอนวิทยาคม
ประเทียบวิทยาทาน
แก่งคอย
เทพศิรินทร์พุแค
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา - สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โทรทัศน์ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 03/10/2014 
แจ้งกิจกรรม English Camp 2014 11/09/2014 
แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนชั่วคราว!!! 03/09/2014 
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ 14/08/2014 
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 07/08/2014 
แจ้งกำหนดการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ 01/08/2014 
ขอเชิญครูภาษาไทย อบรมปฏิบัติการ"การวัดประเมินผลแบบออนไลน์" 30/07/2014 
แจ้งกำหนดการกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ 28/07/2014 
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 02/07/2014 
แจ้งกำหนดการถวายเทียนจำนำพรรษาในวัดต่าง ๆ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 02/07/2014 

ข่าวกิจกรรม

25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ
25 พฤศจิกายน 2557
ท่านผู้อำนวยการสมบัติ เขม้นเขตรการ มอบเกียรติบัตร การแข่งขันกระทงลอย
18 พฤศจิกายน 2557
ท่านผู้อำนวยการสมบัติ เขม้นเขตรการ พบนักเรียนหน้าเสาธง
5 พฤศจิกายน 2557
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ สมบัติ เขม้นเขตรการ
4 พฤศจิกายน 2557
ประมวลภาพ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
1 พฤศจิกายน 2557
พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์
22 กันยายน 2557

ข่าวการศึกษา