ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)

วันที่ 19 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” นำโดยท่านผู้อำนวยการ อรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ พร้อมด้วยตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงการโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2565

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น