กิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนเข้าใหม่

วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนเข้าใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ มอบหมายให้ นางวรรณภรณ์ ภูยาดาว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมชี้แจงรายละเอียดของกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่มงานกิจการนักเรียน ร่วมกับ นายนินาท ศริพันธ์ุ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น