กิจกรรม “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง”

นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ”พัฒนานุกูล” พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนแกนนำ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กิจกรรม “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อตรง มุ่งหวังให้การดำเนินงานเกี่ยวกับความซื่อตรงในสถานศึกษา เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่การเพาะเมล็ดพันธุ์ความซื่อตรง ที่จะเติบโตงอกงามได้ด้วยความร่วมมือของครอบครัว โรงเรียน ตลอดจนชุมชนและประเทศชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น