ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหมอ“พัฒนานุกูล” ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมทองอยู่อนุสรณ์ โดยมีนายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวรรณภรณ์ ภูยาดาว และนายนินาท ศริพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายในการบริหาร และแนวทางการดูแลนักเรียน ทั้งนี้ สจ.วิเชียร บุญสืบวงษ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมอ“พัฒนานุกูล” ได้ให้เกียรติร่วมชี้แจงแนวนโยบายและทิศทางในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ปกครองทราบ หลังจากจบการประชุม ผู้ปกครองพร้อมด้วยนักเรียนได้ร่วมประชุมในชั้นเรียนกับครูที่ปรึกษา (Classroom Meeting) เพื่อรับทราบผลการเรียน พฤติกรรม รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน พร้อมทั้งคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครองเครือข่ายเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษาเพื่อร่วมระดมความคิด สะท้อนสภาพปัญหา และกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น