โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ยุวเกษตรตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล มอบหมายให้นางสาวชัชชญา บุญจันทร์ และนางสาวสุพัตรา ฟักสุขจิตต์ นำนักเรียนเข้าร่วมอมรมสัมมนาศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ยุวเกษตรตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชน “ยุวเกษตร” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกร รวมทั้งมีความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านเทคโนโลยีการเกษตร ณ จังหวัดนครราชสีมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น