โครงการ 3 ล. (ลด-ละ-เลิก)

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สภานักเรียนปีการศึกษา 2565 จัดทำโครงการ 3 ล. (ลด-ละ-เลิก) ทิ้งขยะถูกที่ถูกประเภท แก้ปัญหาการทิ้งขยะ ณ สถานศึกษาภายในชุมชน นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น