งานพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ”พัฒนานุกูล”เป็นประธานในพิธีเปิดต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมเป็นวิทยากรต้อนรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีและราชบุรีขอเข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนซึ่งเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้บรรลุสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยมีนางสาวลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี กล่าวแนะนำคณะศึกษาดูงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและห้องโสตทัศนศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น