แข่งขันทักษะภาษาไทย

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ อาคาร 60 ปีหนองแค“สรกิจวิทยา” โรงเรียนหนองแค“สรกิจวิทยา” จังหวัดสระบุรี จำนวน 3 รายการ มีผลการแข่งขัน ดังนี้

1. นางสาวอรไพลิน วงษ์เงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมรอบรู้วรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

2. เด็กหญิงภรณ์พรรณ ไทยฉาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

3. เด็กหญิงสุธาสินี สุขสมบัติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ (กาพย์ฉบัง ๑๖) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น