โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”

         242 หมู่ 12 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130
        โทรศัพท์ : 036-202106 ,06-2498-7952 
         E-mail : admin.banmo@banmoh.ac.th
        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี