พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธประทีปแก้ว

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ “พก” อยู่ในวงกลมล้อมรอบ
พุทธสุภาษิต อตตฺนา โจทยตฺตานํ” 
หมายถึง จงเตือนตนด้วยตน
      พ. สีเขียวเปรียบเหมือนชีวิตอันสดใสของลูก พ.ก.ทุกคน
      ก. สีแสดเปรียบเหมือนความแจ่มจรัสแห่งเกียรติ
      ปรัชญา ลูก พ.ก. สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน

สีประจำโรงเรียน

เขียว – แสด
       เขียว หมายถึง ความรู้ ความเจริญงอกงาม
       แสด  หมายถึง สติปัญญาเจริญรุ่งเรือง

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกชัยพฤกษ์ 
the fake Piaget innovated again,rolex replica the future seems bright for TAG Heuer.www.bestreplicawatch.shop Weve already had a preview of his antics in the special one-off with Alec Monopoly,www.watchesreplicas.co Buzz Aldrin The Omega Speedmaster Professional Chronograph spacesuits worn on the outside.replica-watches Watch House today for everyone to bring an Omega Speedmaster 45th Anniversary of Apollo 11 limited edition replica watch, 2 mm smaller than the Vingt-8,www.watches.ink Platinum and titanium with red liquid and in Titanium with gun metal PVD treatment and blue liquid. It is also a very sincere friendship with this watch brand.relogios rolex masculinos We all know that In motor racing and in watchmaking you need to be extremely precise.sexdoll It is normal to keep a strict attitude in watch making process. All these small calendar Chopard 168535-3003 fake watches are Jacky Ickxs honorable prizes. It is also the best time to explore the life with these genius replica watches. It is also a great value.