Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เขต 4 ในระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2561 โดยโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ก็สามารถกวาดเหรียญรางวัลมาได้อย่างมากมาย และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติหลายรายการ อาทิเช่น
1.การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 ชนะเลิศ
2.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ชนะเลิศ
3.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 ชนะเลิศ
4.การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ
5.การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ชนะเลิศ
6.การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ชนะเลิศ
7.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 ชนะเลิศ ฯ