Banmo Phatthananukul School

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ : 11-12 มีนาคม 2562 ทัศนศึกษา ณ อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร ตลาดริมเมย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ เมืองสำคัญ ณ ประเทศเมียนมาร์   
วันที่ : 13 มีนาคม 2561 พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561   
วันที่ : 8 มีนาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลผักหวานป่า ทุ่งนาเผือกหอม ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562   
วันที่ : 5 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ   
วันที่ : 5 มีนาคม 2562 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ พัฒนานุกูลนิทัศน์ 62   
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลการปฏิบัติ จิตอาสา 904   
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3และ ม.6 ปีการศึกษา 2561   
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในรอบที่ 2   
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2562 ขอขอบคุณ คณะศิษย์เก่า พ.ก. 11 มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 220,000 บาท   
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562 รับมอบทุนการศึกษา นายกเหล่าสภากาชาดจังหวัดสระบุรี   
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพ   
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา   
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทัศนศึกษา ม.2   
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2562 ทัศนศึกษา ม.ปลาย